Můžu míchat CBD s alkoholem?

Je bezpečné užívat CBD s alkoholem?

Existují nějaké výhody?

CBD je dnes již všude. Od klasických CBD olejů, želé bonbonů až po novější verze, jako jsou například CBD žvýkačky.

Už víme, že CBD je bezpečné, ale můžeme ho užívat společně s alkoholem?

V tomto článku si vysvětlíme, co se děje ve vašem těle, když smícháte CBD s alkoholem, zda hrozí nějaké nebezpečí a co o tomto tématu říkají studie.  

Co se tedy stane, když smícháme alkohol a CBD?

Dosavadní studie ukazují, že interakce CBD s alkoholem není příliš výrazná a rozdíly mezi skupinami lidí pijící alkohol v kombinaci s dávkou CBD a nebo bez ní nejsou významně odlišné. 

Kombinace však může u některých jedinců někdy vést k negativním vedlejším účinkům. Nejběžnějšími nežádoucími účinky jsou nadměrná ospalost nebo nízký krevní tlak (který může způsobit závratě nebo mdloby).

Často se ale můžeme setkat s používání CBD k tlumení negativních vedlejších účinků alkoholu nebo k zmírnění bolesti hlavy a nevolnosti během kocoviny následující den. 

Účinky kombinace CBD a alkoholu

Mezi účinky kombinace CBD a alkoholu patří:

  1. můžete se cítit unavenější nebo ospalejší,
  2. může se u vás objevit pokles krevního tlaku (závratě nebo točení hlavy),
  3. CBD může potlačit některé vedlejší účinky alkoholu (nevolnost a poškození buněk).

CBD (kanabidiol) je primární aktivní složkou rostlin konopí, není psychoaktivní, což znamená, že nezpůsobuje žádné stavy ovlivňující vědomí. Žádné množství CBD vás nedostane do stavu rauše. CBD je nejčastěji užíváno v podobě CBD olejů, CBD gummies nebo CBD kapslí především k léčbě chronických bolestí, úzkostí, nespavosti a mnoho dalšího. 

Nejčastější důvody proč lidé sahají po CBD v kombinaci s alkoholem je snížený nežádoucích účinků po požití alkoholu. CBD pomáhá mírnit kocovinu a sní spojenou nevolnost a bolesti hlavy. 

Některé zajímavé výzkumy dokonce naznačují, že CBD může snížit hladinu alkoholu v krvi, ale tento výzkum je přinejlepším spekulativní.

Pojďme si podrobněji rozebrat předchozí 3 nejčastější účinky kombinace CBD s alkoholem. 

1. CBD a alkohol mohou způsobit ospalost

CBD a alkohol sdílejí mnoho podobností, pokud jde o jejich profily účinků. Oba jsou klasifikováni jako prostředky na uvolnění centrálního nervového systému, což znamená, že nutí mozek a nervový systém relaxovat.

Přílišné uvolnění může vést k vedlejším účinkům, jako je sedace nebo únava.

Když smícháme CBD s alkoholem nebo jinými prostředky na uvolnění, mohou navzájem zesilovat účinky a mít mnohem silnější relaxační účinek na tělo.

To může být dobrá věc pro ty, kteří chtějí zlepšit svůj spánek.

Jedna studie zjistila, že u 72 účastníků užívajících 25 - 75 mg CBD po dobu jednoho měsíce došlo k dramatickému zlepšení kvality spánku [1]. Jiné studie ukázaly podobné výsledky u alkoholu. Jedna studie se hluboce ponořila do účinků alkoholu na spánek. Tato studie zjistila, že nízké dávky alkoholu (1 - 2 nápoje) působily na zlepšení spánku v jeho první polovině [2]. Stejná studie uváděla, že vysoké dávky alkoholu (více než dva nápoje) také zlepšily první polovinu spánku, ale měly negativní dopad na druhou polovinu, kdy dochází k fázi spánku REM.

2. CBD a alkohol mohou způsobit pokles krevního tlaku

Podobně jako to platilo u předchozího bodu, může kombinace CBD a alkoholu navzájem zesilovat účinky při snižování krevního tlaku. 

CBD i alkohol jsou považovány za vazodilatátory, což znamená, že způsobují uvolnění a rozšíření krevních cév.

Představte si své cévy jako zahradní hadici, přes kterou protéká voda. Když umístíte palec přes konec hadice, abyste zúžili otvor, voda vystřelí mnohem větší silou (tlakem). To se stane, když se cévy zúží nebo utáhnou. Když odstraníte palec, abyste rozšířili otvor, tlak poklesne. Takový účinek má CBD a alkohol na rozšiřování krevních cév a s tím spojené snížení krevního tlaku.

Při kombinaci alkoholu a CBD může být snížení krevního tlaku větší než při konzumaci každého zvlášť. 

Pokud je tento účinek příliš silný, může způsobit příliš nízký tlak, což ztěžuje srdci natlačit do mozku dostatek krve a kyslíku, a to může způsobit závratě.

Vzhledem k výše uvedenému nedoporučujeme míchat tyto dvě látky především lidem trpícím na nízký krevní tlak, kvůli potenciálu negativních vedlejších účinků.

3. CBD může snižovat vedlejší účinky alkoholu

Smíchání CBD oleje s alkoholem má také určité výhody. Například zmírňuje nevolnost vyvolanou alkoholem nebo bolesti hlavy. Některé výzkumy dokonce naznačují, že CBD může při pití snižovat hladinu alkoholu v krvi.

 

Olej CBD snižuje nevolnost a nutkání na zvracení

CBD olej je spolehlivý prostředek proti nevolnosti, ale pouze pokud používáte CBD olej ve formě Fullspectrum.

Dobrý CBD olej s plným spektrem by měl obsahovat stopová množství THC, aniž by měl jakékoli psychoaktivní vedlejší účinky. Olej CBD, který obsahuje malé množství THC, nabízí nejvyšší úroveň výhod proti nevolnosti vyvolané alkoholem, protože THC (tetrahydrokanabinol) je nejúčinnější složkou rostliny konopí na tento typ problémů. 

CBD a THC působí interakcí s receptory CB1 v mozkovém kmeni, kde jsou ovládány reflexy nevolnosti (výstižně pojmenované centrum zvracení) [5]. Tyto receptory způsobují uvolňování serotoninu, který potlačuje nutkání zvracet.

 

Olej CBD může zastavit bolesti hlavy

Bolesti hlavy jsou častým vedlejším účinkem pití alkoholu. Obvykle se začínají tvořit, když se alkohol vyčerpá nebo následující ráno, když máte kocovinu.

Existuje několik důvodů, proč alkohol může způsobit bolest hlavy:

  • nedostatky hořčíku,
  • dehydratace,
  • nedostatek vitamínů B.

Zatímco CBD nebude léčit žádnou ze základních příčin bolestí hlavy způsobených alkoholem, může pomoci utlumit a zvládnout bolest.

Studie ukázaly, že CBD může snížit bolesti hlavy v několika různých kategoriích, včetně migrén, klastrových bolestí hlavy, intrakraniální hypertenze a bolesti hlavy související s nervy. Existuje také spousta neoficiálních zpráv, které naznačují, že CBD může pomoci při bolestech hlavy souvisejících s alkoholem.

Nejlepší způsob, jak předcházet bolesti hlavy po pití alkoholu, je zajistit, že při pití alkoholu konzumujete hodně vody, a na konci noci si vezmete doplněk obsahující hořčík a vitamíny B. Konzumace alkoholu způsobují zvýšené nároky na spotřebu těchto živin, což může vyústit v jejich vyčerpání, pokud nebudou do rána doplněny.

 

CBD a snížení alkoholu v krvi

Některé ze starších výzkumů (1979) zjistily, že lidé, kteří užívali 200 mg CBD, měli nižší hladinu alkoholu v krvi než ti, kteří užívali placebo [3]. Vyšší hladiny alkoholu v krvi korelují s vyšší úrovní intoxikace, ztrátou motorické kontroly a změnami kognitivních funkcí.

CBD může snížit alkohol v krvi, díky rychlejšímu odbourávání škodlivých látek v játrech.

Důkazy o tom, ale jsou prozatím velmi neurčité. Studie na zvířatech publikované v roce 2018 neuvádějí žádné změny hladin alkoholu v krvi mezi skupinou léčenou CBD a placebovou kontrolou [4].

Je zapotřebí dalšího výzkumu, aby se zjistilo, jak CBD ovlivňuje hladinu alkoholu v krvi.

Může CBD pomoci se závislostí na alkoholu?

Probíhá zajímavý výzkum týkající se potenciálu CBD při léčbě pacientů závislých na alkoholu. CBD se používá k léčbě příznaků abstinenčního syndromu a potlačování chutí pomocí cílení na centrum závislostí v mozku.

Studie na zvířatech ukázaly, že u potkanů ​​závislých na alkoholu a kokainu, kterým bylo podáváno CBD, byly sledovány menší abstinenční příznaky. [6]. Vědci ve studii dospěli k závěru, že CBD může být užitečným nástrojem k prevenci relapsů při zotavování alkoholiků.

CBD prokázala podobné protinávykové účinky i pro jiné formy závislostí, včetně benzodiazepinů, opioidů a simulantů.

Další studie ukázaly, že CBD může snížit některé z nejčastějších vedlejších účinků odvykání od alkoholu. Například nespavost, úzkost a deprese.

Na závěr si teda pojďme odpovědět na otázku, zda mohu míchat CBD a alkohol?

Nejsou k dispozici žádné dlouhodobé studie, které by zkoumaly účinky CBD a alkoholu při kombinovaném užívání. Není jasné, zda je kombo ze své podstaty bezpečné nebo nebezpečné.

Je pravděpodobné, že interakce je u každého jednotlivce odlišná. U některých lidí se mohou vyskytnout negativní vedlejší účinky, jako je ospalost nebo nízký krevní tlak. Jiné pociťují při konzumaci alkoholu pozitivní účinky, jako je zmírnění nevolnosti, bolesti hlavy či snížení hladiny alkoholu v krvi.

Pokud budete kombinovat CBD s alkoholem, je nejlepší držet se nižší dávky u každého z nich. Tím se sníží vaše šance na výskyt složeného účinku, který by mohl vést k potenciálně nebezpečným vedlejším účinkům, jako je točení hlavy nebo mdloby. 

Odkazy citované v tomto článku

[1] Shannon, S., Lewis, N., Lee, H., & Hughes, S. (2019). Cannabidiol v úzkosti a spánku: velká série případů. The Permanente Journal, 23.

[2] Roehrs, T., & Roth, T. (2001). Spánek, ospalost, poruchy spánku a užívání a zneužívání alkoholu. Recenze spánkové medicíny, 5 (4), 287-297.

[3] Consroe, P., Carlini, E. A., Zwicker, A. P. a Lacerda, L. A. (1979). Interakce kanabidiolu a alkoholu u lidí. Psychopharmacology, 66 (1), 45-50.

[4] Viudez ‐ Martínez, A., García ‐ Gutiérrez, M. S., Navarrón, C. M., Morales ‐ Calero, M. I., Navarrete, F., Torres ‐ Suárez, A. I., & Manzanares, J. (2018). Kanabidiol snižuje spotřebu etanolu, motivaci a relaps u myší. Addiction Biology, 23 (1), 154-164.

[5] Hill, A. J., Williams, C. M., Whalley, B. J. a Stephens, G. J. (2012). Fytocannabinoidy jako nová terapeutická činidla při poruchách CNS. Pharmacology & therapeutics, 133 (1), 79-97.

[6] Gonzalez-Cuevas, G., Martin-Fardon, R., Kerr, T. M., Stouffer, D. G., Parsons, L. H., Hammell, D. C.,… & Weiss, F. (2018). Unikátní léčebný potenciál kanabidiolu pro prevenci relapsu k užívání drog: preklinický důkaz principu. Neuropsychopharmacology, 43 (10), 2036-2045.