CBD... Jak funguje v našem těle?

Abychom pochopili jak funguje CBD a ostatní kanabinoidy v lidském těle, musíme si nejdřív vysvětlit pojem endokanabinoidní systém (zkr. EKS). Endokanabinoidní systém je životně důležitý systém v těle savců - tedy i v našem. Slyšíte o "EKS" poprvé? Nejste první ani poslední! EKS se postupně vyvíjí a existuje již přes 600 miliónů let, tedy ještě před příchodem samotných dinosaurů. Vědecky začal být zajímavý a zkoumaný při objevení endokanabinoidu zvaného Anandamid v roce 1992 a díky tomuto vědeckému zájmu se otevřela vstupní brána výzkumu konopí, jeho léčebnému využití a pozitivnímu ovlivnění EKS. 

EKS se podílí například na našem psychickém stavu - na našich náladách, emocích, kognitivních funkcích, ale také třeba na regulaci bolesti, funkci imunity, rozmnožování nebo příjmu potravy.

 

Funkce endokanabinoidního systému

V rámci EKS působí aktivní účinné látky, které si náš organismus vyrábí sám přirozenou cestou. Tyto látky se nazývají endokanabinoidy a je možné je nahradit látkami obsaženými v konopí - kanabinoidy.

Tyto endokanabinoidy se vážou na kanabinoidní receptory a skrz ně působí na celý náš organismus. Tyto receptory jsou obsaženy prakticky v celém těle - v centrální nervové soustavě, v periferních tkáních včetně imunitního, reprodukčního a zažívacího traktu, v hormonálních žlázách, tepnách, plicích, srdci, kůži, kostech a hlavně v mozku. Mezi primární doposud objevené receptory patří: 

receptor CB1 - nachází se primárně v mozku a centrální nervové soustavě (zkr. CNS). Ale také v plicích, játrech  a ledvinách. V mozku a CNS plní důležitou funkci v zajištění funkce paměti a motoriky. 

receptor CB2 - nachází se primárně v buňkách imunitního systému a v buňkách kostní dřeně.

 Receptory CB1 a CB2

Endokanabinoidy vs. kanabinoidy (CBD, CBG, THC..) - jak to tedy funguje? 

Endokanabinoidy, které si naše tělo přirozeně vyrábí má v porovnání s kanabinoidy z konopí lehce rozdílné složení, ale v našem těle působí podobně. Proto je možné vyrovnat nedostatek námi přirozeně vyrobených endokanabinoidů, dodáním kanabinoidů z konopí. To také zjednodušeně vysvětluje pozitivní působení konopí na celou řadu onemocnění. Navíc uměle vyrobené - syntetické kanabinoidy nemají v rámci EKS moc smysl, protože kanabinoidy musí na organismus a EKS působit v synergii (všichni společně) a jen v rostlině konopí nalezneme přirozené - plné spektrum (fullspectrum) kanabinoidů, které je potřebné k tomu, aby se naplno projevil léčebný účinek. 

Němečtí vědci z institutu molekulární psychiatrie na Bonnské univerzitě v roce 2012 zjistili, že aktivace EKS dokáže v mozku spustit jakousi "antioxidační čistku", která nejen odstraňuje poškozené a nemocné buňky, ale je také zodpovědná za stimul pro produkci buněk nových. Dále tito vědci také dokázali, že kanabinoidy pozitivně stimulují organely zvané mitochondrie, které výrábí energii a jsou nezbytné pro fungování téměř všech tělesných buněk. Vyskytují se nejvíce v místech s vysokým energetickým nárokem - v mozku. 

Endokanabinoidní systém

 

Receptory CB1, CB2 a dál? 

Kromě primárních receptorů CB1 a CB2 působí kanabinoidy také na:

Serotoninový systém - chemickou látku serotonin jsme si blíže představili v našem článku jak CBD pomáhá v léčbě proti depresi.  CBD přímo cílí na serotoninový 1A (nebo 5-HT1A) receptor, který má na starosti kontrolu stresu a úzkosti. Několika různých vědeckých studií nám říká, že CBD tím, že aktivuje receptor 5-HT1A - může zmírnit autonomní reakci na stres a vést ke snížení stavu úzkosti. Z toho vyplývá možnost použití CBD při léčbě psychiatrických poruch, jakými jsou například deprese, úzkost nebo posttraumatická stresová porucha. 

Vaniloidní systém - Vaniloidní receptor typu 1 (TRPV1) je zodpovědný za pocit bolesti a zánětu. Je také odpovědný za stimul při vzniku chronických bolestí jako například artritida. CBD přímo inhibuje tento receptor a proto dochází ke snížení bolesti  (analgetický účinek). Mimo jiné CBD také aktivně moduluje receptor typu 2 - díky této modulaci může dojít k eliminaci maligních nádorových buněk. 

 

Shrnutí 

Je tedy zvýšená pozornost kolem CBD oprávněná? Za nás rozhodně ano! Vezmeme-li v potaz všechny výše uvedené faktory a fakta. 

Díky tomu, že CBD svým působením obnovuje přirozenou rovnováhu v lidském těle a imunitním systému, lze CBD nazvat všestranným pomocníkem v mnoha aspektech souvisejících s lidským zdravím a pohodou. Dalším plusovým bodem užívání CBD je jeho minimální (zanedbatelné) množství vedlejších účinků, na rozdíl od konvenčních způsobů léčby (léků), kde je množství vedlejších účinků ve většině případů ohromné.