Fullspectrum vs Broadspectrum vs Izolát, aneb není CBD jako CBD

S produkty obsahujícím CBD se v poslední doslova roztrhl pytel. Určitě jste se s  některými z nich na internetu nebo osobně již setkali. Obvykle nesou označení CBD Fullspectrum (plnospektrální), CBD Broadspectrum (širokospektrální) a CBD izolát. Tyto termíny znějí podobně že? Ve skutečnosti je mezi nimi obrovský rozdíl! A na ten rozdíl se společně podíváme. 

 

Postaveno na kanabinoidech.. Co to je? 

Kanabinoidy jsme si představili v našem článku "CBD.. Jak vlastně funguje v našem těle" . Avšak jak se říká... Opakování je matka moudrosti.

Kanabinoidy jsou látky obsažené v rostlině konopí. Mezi nejznámější z nich patří CBD - kanabidiol THC - tetrahydrokanabinol. Mezi ty méně známé, avšak velmi účinné patří: CBG - kanabigerol, CBN - kanabinol, CBC - kanabichromen a mnoho dalších.. (v rostlině konopí jich je cca 100). Toto seskupení kanabinoidů se nazývá Kanabinoidní spektrum a ještě se k němu vrátíme později.. 

Tyto všechny kanabinoidy interagují na EKS - endokanabinoidní systém, který se nachází nejen v těle člověka, ale i v těle všech savců. Díky interakci kanabinoidů na EKS dochází k jeho významnému ovlivnění, které směřuje k udržení tzv. homeostázy - buněčné rovnováhy. To má za následek správné fungování celé řady procesů v našem těle - nálada, dostatečná imunita, chuť k jídlu, reprodukce a další.. Navíc díky tomu, že kanabinoidy ovlivňují EKS a vybízejí ho k vyšší resp, správné aktivitě a tvorbě endokanabinoidů - podílejí se tedy i na léčbě různých zdravotních obtíží, nemocí a problémů, případně slouží jako prevence před jejich vznikem.

Kanabinoidní spektrum  

Složení kanabinoidního spektra určuje klasifikaci výsledného produktu na Fullspectrum, Broadspectrum nebo izolát.  

Na samém počátku je rostlina, která obsahuje mimo kanabinoidů, také terpeny, flavonoidy a další látky. Všechny tyto látky potřebujeme z rostliny konopí získat pomocí některé z mnoha druhů extrakcí. My například používáme metodu superkritické extrakce pomocí CO2, která je v současné době nejšetrnější k extrahovaným látkám. 

Hladina a profil jednotlivých látek v rostlině je samozřejmě ovlivněn druhem odrůdy. 

Po extrakci máme to oč tu běží.. extrakt z rostliny konopí obsahující všechny kanabinoidy, terpeny, flavonoidy a další látky.. co dál? 

 

Dál nic.. = Fullspectrum extrakt

Fullspectrum = plné spektrum. Tento druh extraktu obsahuje všechny kanabinoidy, terpeny, flavonoidy a další látky obsažené v rostlině konopí. Vědecké výzkumy potvrzují, že tento typ extraktu má nejvyšší účinnost a terapeutické schopnosti - známé jako "doprovodný efekt" . Všechny látky se navzájem podporují, doplňují a tvoří mezi sebou synergický účinek. 

 

Broadspectrum extrakt 

Broadspectrum = široké spektrum. Tento druh extraktu je takový mezikrok mezi Fullspectrem a izolátem. Broadspectrum obsahuje také všechny látky obsažené v rostlině konopí, avšak kanabinoid THC je z extraktu vyloučen. To má za následek neúplný doprovodný efekt a oslabený synergický účinek. Je vědecky prokázáno, že nejlepších výsledků a efektivity dosahuje CBD a ostatní kanabinoidy pouze v synergii s THC obsaženým alespoň ve stopovém a zákonem povoleném množství. 

 

CBD izolát

Izolát = čisté CBD (až 99,9% čistota). Jedná se o extrakt zbavený všech ostatních látek z rostliny konopí. Prakticky je CBD izolováno od ostatních látek, proto nese název izolát. Většinou má krystalickou podobu, někteří výrobci jej drtí do formy prášku. Má bílou barvu, je bez zápachu a bez chuti. Výrobci tuto formu využívají ve formě olejů nejraději, protože je to nejlevnější varianta a lze přidávat i různé příchutě. Avšak účinnost těchto olejů je prakticky nulová a jsou to vyhozené peníze. 

Můžete nabít toho dojmu, že čistota a vyšší množství či procento CBD má vyšší účinnost a efektivitu, ale není tomu tak. Pravdou je úplný opak. Nezapomeňme na synergii a doprovodný efekt ostatních kanabinoidů. To izolát úplně postrádá. 

 

Shrnutí a rada na závěr

Nyní už víme jaké jsou rozdíly mezi všemi na trhu dostupnými formami CBD extraktů a olejů. Každý jsme samozřejmě jiný a každému může fungovat jiný druh extraktu - nicméně pokud zobecníme a zohledníme všechny fakta a vědecké výzkumy jednoznačným vítězem se stává CBD ve formě Fullspectrum .

Má mnohem větší potenciál buď pomoci se zdravotním problémem či onemocněním anebo působit jako prevence.  A také prochází co nejmenším zpracováním při extrakci. 

Při výběru toho správného CBD oleje se zajímejte o jeho kvalitu a jasný původ. Ne o obsah procent extraktu, ale o jeho kvalitu. Kvalitní fullspectrum pocházející z kvalitně a organicky pěstovaných rostlin bez různých hnojiv apod. Na začátku je vždy rostlina...