NANO CBD - pseudověda nebo inovace?

CBD nanotechnologie - pseudověda nebo inovace?

Pokud se zajímáte o produkty CBD, možná jste narazili na výraz „NANO CBD“ neboli také „ve vodě rozpustné CBD“. Co je vlastně NANO CBD a opravdu se absorbuje do krve rychleji než normální CBD?

Průmysl s CBD neustále posouvá hranice a tentokrát přišlo s nano technologií CBD. Tato forma CBD je považována za nejnovější „trend“, někteří na výhody NANO CBD přísahají, zatímco jiní si myslí že je to mýtus.

Co ale říká věda? Je možné, aby se NANO CBD absorbovalo do krevního řečiště ve vyšším množství než běžné CBD? A další důležitá otázka, je NANO CBD bezpečné? Pojďme se na tyto otázky pokusit najít odpovědi. 

 

Co je Nano CBD?

Jako nanotechnologie se obecně označuje technický obor, který se zabývá tvorbou a využíváním technologií v měřítku řádově nanometrů (obvykle cca 1–100 nm), tzn. 10−9 m (miliardtiny metru), což je přibližně tisícina tloušťky lidského vlasu. Nanotechnologie je velmi rozšířená v medicíně, kosmetických výrobcích, biomateriálech, robotice a nyní i v organických sloučeninách, jako je CBD.

Některé společnosti označují NANO CBD jako „ve vodě rozpustné CBD“ - ale tento termín není vědecky správně. Žádné CBD není rozpustné ve vodě, jen se díky menší velikost molekul může jevit jako rozpustné ve vodě.

 

nanotechnology-810x427

 

Biologická dostupnost CBD

Pokud jste již nějakou dobu fanouškem CBD, tak jistě víte, že CBD má nízkou míru biologické dostupnosti. Co je to biologická dostupnost? Biologická dostupnost látky je rychlost a stupeň, ve kterém vstupuje do krevního oběhu za účelem dosažení aktivního účinku. Míra biologické dostupnosti látky závisí na několika faktorech, včetně způsobu užívání. Například orální metoda konzumace CBD má průměrnou míru biologické dostupnosti 20 %. Pokud tedy konzumujete 100 mg CBD, pouze 20 % z nich (20 mg) skončí ve vašem krevním řečišti a vyvolá aktivní účinek.

Další možností užívání CBD je inhalace. Tato forma má jednu z nejvyšších hodnot biologické dostupnosti, mezi 34–46 %.

Vzhledem k tomu, že orální forma užívání CBD má tak nízkou biologickou dostupnost a užívání CBD pomocí inhalace je díky nedostatečnému vývoji při výrobě vaporizerů u některých výrobců škodlivá pro naše plíce (jediná firma na světě, která má atest pro zdravotní nezávadnost jsou výrobci značky CCELL), hledají spotřebitelé střední cestu. Pro některé je to právě NANO CBD.

 

technologieCBD

 

Proč NANO CBD funguje lépe než běžné CBD?

Důvodem, proč se výrobci a spotřebitelé CBD začali zajímat o NANO CBD, je povaha samotné sloučeniny. CBD je hydrofobní molekula - což znamená že je to vodu odpuzující nebo vodu nesnášející molekula, která nenese žádný náboj a tvoří tak s vodou jen málo nebo žádné vodíkové můstky. Ve vodě se tedy nerozpouští. Kromě toho, že jsou hydrofobní, jsou také lipofilní a kombinují nebo se rozpouštějí v lipidech nebo tucích. Molekuly CBD se proto přirozeně neváží s molekulami vody. To je důvod, proč je biologická dostupnost tak nízká.

Přemýšlejte o tom takto, vaše ústa a zažívací trakt jsou vodnaté, zatímco CBD je olejové. Vzhledem k tomu, že se voda a olej nemísí, zůstává většina částic CBD skryta v kapičkách, dokud není plně strávena. Navíc kvůli „metabolismu prvního průchodu“ se velké procento CBD, které se spolkne, zpracovává a štěpí ve střevech. Po dokončení všech těchto procesů zbývá jen malé procento CBD, které se vstřebává do krve.

Ale když jsou částice CBD dostatečně malé (nano), vypadají a působí jako rozpustná látka. Proto se jim říká „ve vodě rozpustné CBD“, což je termín používaný pouze pro marketingové účely. CBD ve skutečnosti neztrácí svou hydrofobní povahu a je stále rozpustné v tucích. Na rozdíl od skutečných molekul rozpustných ve vodě, které tělo může okamžitě použít je pro správnou distribuci do krevního řečiště po užití CBD zapotřebí dalších procesů v těle.

Studie z roku 2016 publikovaná v European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics zkoumala účinnost zapouzdřených kanabinoidních léků. Vědci použili metodu zapouzdření kanabinoidních léků do nanostrukturovaných lipidových nosičů (NLC). Nanostrukturované lipidové nosiče (NLC) se používají ve farmaceutickém průmyslu pro aplikaci různých způsobů podávání léků, včetně orálních, topických, očních atd..

Stručně řečeno - zapouzdření léku pomocí NLC může pomoci překonat komplikované problémy s absorpcí, zvýšit aktivní biologickou dostupnost, snížit degradaci a zacílit na dodávku aktivní látky. Tento nosný systém umožňuje více cest podávání a nabízí pokročilejší terapeutickou účinnost a bezpečnost pro obtížněji podávané léky.

V této studii vědci zjistili, že menší částice CBD jsou krví absorbovány efektivněji než částice běžné velikosti CBD

 

Screen_Shot_2020-09-10_at_12.41.00_PM_1000x1000

 

Co říká výzkum o NANO CBD

I když stále ještě není mnoho výzkumů o NANO CBD, pojďme si ukázat výsledky těch dosavadních.

Slibná studie z roku 2018 publikovaná v časopise Journal of Pharmaceutical Sciences zkoumala biologickou dostupnost přípravku Sativex ve srovnání s nanoemulzí CBD / THC u zdravých dobrovolníků. Autoři studie zaznamenali zvýšenou celkovou absorpci nanoemulze.

Studie z roku 2017 publikovaná v časopise Journal of Controlled Release porovnávala biologickou dostupnost nanoemulze piperinů CBD / THC se Sativexem, schváleným orálním sprejem THC / CBD u zdravých dobrovolníků. Studie prokázala významné zvýšení absorpce THC a CBD ve srovnání s přípravkem Sativex, ale je třeba poznamenat, že nanoemulze zahrnovala také piperin - přirozený zesilovač absorpce.

Další studie z roku 2016 publikovaná v časopise Journal of Drug Development and Industrial Pharmacy zkoumala lipidové nanočástice jako platformu pro dodávání kanabinoidů. Studie se zaměřila na vývoj hodnotného nosiče pro orální podávání pro kanabinoidový derivát CB13. Podle autorů studie představuje tento derivát terapeutický potenciál pro určité stavy chronické bolesti, které špatně reagují na konvenční analgetika. Ukázalo se, že lipidová formulace použitá v této studii je slibným nosičem pro orální podání derivátu.

To znamená, že nanočástice mohou být účinným přínosem pro dodávání kanabinoidů do cílených tkání a pomáhat od bolestných stavů, které nereagují na konvenční medicínu.

 

Lab-Testing

 

Jaká jsou rizika NANO CBD?


NANO CBD je příslibem, ale stále je zde velký prostor pro výzkum, zejména pokud jde o bezpečnost těchto produktů. Dr. Pratap Singh, odborný asistent na University of British Columbia, uvedl, že nanotechnologie „by měla vyžadovat více klinických studií“ a „přísnější testování, pokud je velikost menší než 50 nebo 20 nanometrů“. Toto varování bylo vydáno, protože nanočástice mohou vstoupit do lidských buněk a hromadit se v různých orgánech, což může vést k zánětu a poškození tkáně.

Zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) o nanotechnologiích pojednávala o rizicích a výhodách používání nanotechnologií týkajících se těhotenství. Zpráva zdůrazňuje, že: „není jasné, zda nanočástice mohou procházet z těla těhotné ženy placentou do nenarozeného dítěte.“

Dr. Singh však doporučil spotřebitelům, aby se více zajímali o to, zda je produkt vyráběn bezpečně a zda není toxický, než zda obsahuje nanočástice.

 

Shrnutí: je NANO CBD účinnější než běžné CBD?

Výzkum je omezený, ale slibný - NANO CBD se vstřebává do těla efektivněji. Některé zdroje uvádí, že účinnost NANO CBD je až 10x větší než běžného CBD. Pro spotřebitele to znamená, že při používání NANO CBD získají více z méně.

Stále však existuje prostor pro výzkum a uživatelé CBD by měli být při výběru své značky NANO CBD opatrní. Při používání NANO CBD stále existuje určitý potenciál rizika, které nemůžeme vyvrátit, dokud nebudou provedeny další výzkumy.

Značky CBD, které prodávají NANO CBD produkty, mají tendenci nadměrně slibovat, aby mohly své produkty prodávat. Nezapomeňte tedy hledat společnost, která nabízí důkladné testování svých výrobků a má přehled o aktuálních výzkumech v oblasti NANO CBD.

 

fetured-2