CBD... Ako vlastne funguje v našom tele?

Aby sme pochopili, ako CBD a iné kanabinoidy pôsobia v ľudskom tele, musíme najprv vysvetliť pojem endokanabinoidný systém (ECS). Endokanabinoidný systém je životne dôležitý systém v tele cicavcov - vrátane nášho tela. Počujete o systéme ECS prvýkrát? Nie ste prvý ani posledný! ECS sa postupne vyvíjala a existuje už viac ako 600 miliónov rokov, teda ešte pred príchodom dinosaurov. Vedecky zaujímavou a skúmanou sa stala po objavení endokanabinoidu nazývaného Anandamid v roku 1992 a tento vedecký záujem otvoril bránu výskumu konope, jeho medicínskeho využitia a pozitívneho vplyvu na ECS. 

ECS sa napríklad podieľa na našom duševnom stave - náladách, emóciách, kognitívnych funkciách, ale napríklad aj na regulácii bolesti, imunitných funkciách, reprodukcii alebo príjme potravy.

 

Funkcie endokanabinoidného systému


V rámci ECS sú aktívne účinné látky, ktoré náš organizmus prirodzene produkuje sám. Tieto látky sa nazývajú endokanabinoidy a môžu byť nahradené látkami obsiahnutými v konope - kanabinoidmi.

Tieto endokanabinoidy sa viažu na kanabinoidné receptory a prostredníctvom nich pôsobia na celý náš organizmus. Tieto receptory sa nachádzajú prakticky v celom tele - v centrálnom nervovom systéme, v periférnych tkanivách vrátane imunitného, reprodukčného a tráviaceho traktu, v hormonálnych žľazách, tepnách, pľúcach, srdci, koži, kostiach a predovšetkým v mozgu. Medzi doteraz objavené primárne receptory patria: 

CB1 receptor - nachádza sa predovšetkým v mozgu a centrálnom nervovom systéme (CNS). Ale aj v pľúcach, pečeni a obličkách. V mozgu a CNS má dôležitú funkciu v pamäti a motorike. 

CB2 receptor - nachádza sa predovšetkým v bunkách imunitného systému a v bunkách kostnej drene.

 Receptory CB1 a CB2

Endokanabinoidy vs. kanabinoidy (CBD, CBG, THC...) - ako to teda funguje? 


Endokanabinoidy, ktoré naše telo prirodzene produkuje, majú trochu iné zloženie ako kanabinoidy z konope, ale v našom tele pôsobia podobne. Preto je možné nahradiť nedostatok endokanabinoidov, ktoré prirodzene produkujeme, dodávaním kanabinoidov z konope. Tým sa zjednodušene vysvetľujú aj pozitívne účinky konope na širokú škálu ochorení. Umelo vyrobené - syntetické kanabinoidy navyše nemajú v kontexte ECS veľký zmysel, pretože kanabinoidy musia pôsobiť na organizmus a ECS synergicky (spoločne) a iba v rastline konope nájdeme prirodzené - úplné spektrum - kanabinoidov, ktoré sú potrebné na dosiahnutie plného terapeutického účinku. 

V roku 2012 nemeckí vedci z Inštitútu molekulárnej psychiatrie na univerzite v Bonne zistili, že aktivácia ECS môže v mozgu spustiť akúsi "antioxidačnú očistu", ktorá nielenže odstraňuje poškodené a choré bunky, ale je zodpovedná aj za stimuláciu tvorby nových buniek. Okrem toho títo vedci tiež preukázali, že kanabinoidy pozitívne stimulujú organely nazývané mitochondrie, ktoré produkujú energiu a sú nevyhnutné pre fungovanie takmer všetkých telesných buniek. Najviac sa vyskytujú v oblastiach mozgu s vysokými nárokmi na energiu. 

Endokanabinoidní systém

 

Receptory CB1, CB2 a ďalšie?

 
Okrem primárnych receptorov CB1 a CB2 pôsobia kanabinoidy aj na:

Serotonínový systém - chemickej látke serotonín sme sa podrobnejšie venovali v našom článku o tom, ako CBD pomáha liečiť depresiu.  CBD sa priamo zameriava na serotonínový receptor 1A (alebo 5-HT1A), ktorý je zodpovedný za kontrolu stresu a úzkosti. Niekoľko rôznych vedeckých štúdií hovorí, že CBD - aktiváciou receptora 5-HT1A - môže zmierniť autonómnu reakciu na stres a viesť k zníženiu stavu úzkosti. To naznačuje možnosť využitia CBD pri liečbe psychiatrických porúch, ako je depresia, úzkosť alebo posttraumatická stresová porucha. 

Vaniloidný systém - vaniloidný receptor typu 1 (TRPV1) je zodpovedný za bolesť a zápal. Je tiež zodpovedný za podnety pri vzniku chronickej bolesti, ako je napríklad artritída. CBD priamo inhibuje tento receptor, a preto sa znižuje bolesť (analgetický účinok). CBD okrem iného aktívne moduluje aj receptor typu 2 - táto modulácia môže viesť k eliminácii zhubných nádorových buniek. 

 

Zhrnutie 


Je teda zvýšená pozornosť venovaná CBD oprávnená? Pre nás určite áno! Ak vezmeme do úvahy všetky uvedené faktory a skutočnosti. 

Vzhľadom na to, že CBD svojím pôsobením obnovuje prirodzenú rovnováhu v ľudskom tele a imunitnom systéme, možno CBD nazvať všestranným pomocníkom v mnohých aspektoch súvisiacich s ľudským zdravím a pohodou. Ďalším plusom užívania CBD je jeho minimálne (zanedbateľné) množstvo vedľajších účinkov, na rozdiel od konvenčnej liečby (liekov), kde je množstvo vedľajších účinkov vo väčšine prípadov ohromujúce.