Vedlejší účinky CBD

Jaké jsou vedlejší účinky CBD?

Lékařští vědci potvrdili, že CBD je dobře snášen a je nepravděpodobné, že by způsobil vážné vedlejší účinky, pokud by byl užíván dle doporučeného dávkování. I tak je ale dobré se před zařazením CBD do děnní rutiny seznámit s jeho možnými nežádoucími účinky.  

WHO (World Health Organization) vydala v roce 2018 zprávu o CBD, kterou uzavřela slovy: „CBD je obecně dobře snášeno a má dobrý bezpečnostní profil.“ V byrokratickém jazyce WHO, to v podstatě znamená, že existuje spousta důkazů o tom, že CBD je bezpečné, a že vedlejší účinky jsou mírné a zvládnutelné.

Přestože má vynikající bezpečnostní profil, stále existuje určitý potenciál pro vedlejší účinky a jen málo případů, kdy by se doplňkům CBD mělo úplně vyhnout.

V tomto článku se budeme podrobně věnovat možným vedlejším účinkům CBD, včetně dlouhodobých a krátkodobých vedlejších účinků.

Má CBD nějaké vedlejší účinky?

Krátká odpověď na tuto otázku je ano.

Ačkoli se CBD opakovaně prokázalo, že je ve své podstatě bezpečné, nic není zcela bez vedlejších účinků. Jakýkoli doplněk stravy nebo léky, které způsobují fyziologické změny v těle, mohou způsobit vedlejší účinky.

CBD má mnoho účinků na lidské tělo, což znamená, že je možné, že některé z těchto změn budou budou pro jednotlivce nežádoucí.

Tyto nežádoucí účinky označujeme jako vedlejší účinek.

Vedlejší účinky CBD bývají velmi mírné. Problémy s vedlejšími účinky CBD nejčastěji pocházejí z vysokých dávek CBD nebo kombinace CBD s jinými léky [1].

Jaké jsou vedlejší účinky CBD?

Existuje pět hlavních vedlejších účinků, které s největší pravděpodobností zaznamenáte při užívání CBD:

 • snížení krevního tlaku,
 • sucho v ústech,
 • průjem,
 • ztráta chuti k jídlu,
 • únava.

Každý z těchto vedlejších účinků se považuje za krátkodobý vedlejší účinek, což znamená, že trvají pouze tak dlouho, dokud CBD zůstane v těle.

Na trhu existuje několik farmaceutických přípravků na bázi CBD, jako jsou Epidolex a Sativex, každý z nich má za sebou spoustu výzkumů k posouzení potenciálu nežádoucích účinků. Tento výzkum nám dal mnohem více poznatků o možných nepříznivých účincích CBD a dalších souvisejících kanabinoidů.

Vedlejší účinky CBD lze rozdělit do dvou kategorií - krátkodobé a dlouhodobé.

Krátkodobé vedlejší účinky CBD

Krátce poté, co se CBD začne projevovat, mohou nastat i vedlejší účinky. Mohou trvat od několika minut do několika hodin. Jakmile účinky CBD ustoupí, vedlejší účinky obvykle vymizí.

Krátkodobé vedlejší účinky CBD mohou zahrnovat:

 • snížení krevního tlaku (definovaný jako krevní tlak pod 110/80 mm Hg),
 • sucho v ústech (Xerostomia),
 • únava,
 • průjem,
 • nechutenství,
 • nevolnost a zvracení,
 • vyrážka.

Dlouhodobé vedlejší účinky CBD

Dlouhodobé vedlejší účinky se neobjeví hned. Tyto nežádoucí účinky se postupně vyvíjejí v průběhu času při dlouhodobém používání. Existuje jen velmi málo dlouhodobých vedlejších účinků pocházejících z CBD a mnoho z těchto účinků lze přiřadit k jiným aspektům užívání CBD - jako je kouření CBD nebo kombinace CBD s farmaceutickými léky.

Dlouhodobé vedlejší účinky CBD mohou zahrnovat:

 • změnu hmotnosti (ztráta nebo přírůstek),
 • časté infekce (nízká imunita),
 • abnormální testy jaterních funkcí (vysoké AST nebo ALT),
 • pocit slabosti nebo únavy. 

Je CBD bezpečné?

Ve vědecké literatuře je k dispozici spousta výzkumů, které zkoumají bezpečnostní profil CBD.

Tento výzkum je zásadní, aby bylo možné provést další testování za účelem prozkoumání praktických a léčivých aplikací této sloučeniny u lidí. Vědci nemohou testovat CBD na zdravotních nemocích, jako je epilepsie, než se prokáže, že je bezpečná.

Pojďme se podívat na některé z nejdůležitějších bezpečnostních výzkumů zahrnujících CBD:

Studie č. 1 - metaanalýza 132 různých studií

Studie: Bezpečnost a vedlejší účinky kanabidiolu, složky Cannabis sativa

Tato studie se zaměřila na 132 výzkumných prací, které hodnotily bezpečnost a snášenlivost CBD. Tyto studie zahrnovaly in vitro výzkum, testování na zvířatech a klinické studie u lidí. Studie dospěla k závěru, že CBD je u lidí dobře snášena a bezpečná, a to i ve vysokých dávkách po dlouhou dobu. Vědci si všimli, že pokud se CBD používá v kombinaci s jinými léky existuje potenciál pro nežádoucí vedlejší účinky [1]. Proto vždy v případě užívání ostatních léčiv doporučujeme konzultaci s ošetřujícím lékařem. 

Studie č. 2 - Testování na zvířatech ohledně bezpečnosti CBD

Studie: Aktualizace o bezpečnosti a vedlejších účincích kanabidiolu: Přehled klinických údajů a příslušných studií na zvířatech

Cílem tohoto přehledu je navázat na výzkum publikovaný Bergamaschi et al., 2011. Výsledky studie potvrdily počáteční závěr prvního přehledu, přičemž zdůraznily tvrzení o CBD jako bezpečné a účinné sloučenině pro velkou většinu pacientů. Tato studie uvádí, že nejčastějšími vedlejšími účinky jsou únava, průjem a změny chuti k jídlu / hmotnosti. Vědci také zaznamenali, že CBD je významně lépe snášeno než jiné léky užívané k podobným účelům [3].

Studie č. 3: Dlouhodobá bezpečnost CBD a THC

Studie: Otevřená studie rozšíření k prozkoumání dlouhodobé bezpečnosti a snášenlivosti THC / CBD.

Tato studie zkoumala dlouhodobé účinky CBD a THC na zdraví.

Přípravky ze dvou kanabinoidů byly podávány 43 pacientům s rakovinou každý den po dobu dvou týdnů. Vědci této studie uváděli minimální nežádoucí účinky a dospěli k závěru, že přípravek byl „dobře snášen“ [4].

Studie č. 4 - Bezpečnost CBD s Dravetovým syndromem (epilepsie)

Studie: Randomizovaná bezpečnostní studie kanabidiolu s Dravetovým syndromem v rozmezí dávek

Tato randomizovaná klinická studie zkoumala účinky CBD při léčbě vzácné formy epilepsie známé jako Dravetův syndrom po dobu 13 týdnů.

34 pacientů s diagnostikovaným Dravetovým syndromem (ve věku od 4 do 10 let) bylo randomizováno do čtyř léčebných skupin - 5 mg / kg, 10 mg / kg, 20 mg / kg CBD a neaktivní kontrola placeba.

Studie byla zakončena tvrzením, že CBD bylo většinou pacientů dobře snášeno (míra dokončení 94 %) a bezpečnostní nálezy byly v souladu s dalším výzkumem. U některých pacientů byla zaznamenána zvýšená ALT nebo AST (což naznačuje změny ve funkci jater), ale tato zvýšení zmizela, jakmile byla léčba CBD přerušena.

Jedná se o jednu z nejlepších studií bezpečnosti CBD u dětí, zejména proto, že dávky použité ve studii byly významně vyšší než standardní dávka CBD [5].

Co způsobuje vedlejší účinky CBD?

CBD má dlouhý seznam účinků na člověka. Funguje vazbou nebo modulací různých receptorů v těle. Tyto receptory řídí další chemické, buněčné a orgánové funkce. Tato interakce s receptory je to, co dává CBD výhody ale i některé vedlejší účinky.

Existují i ​​další důvody, jak může CBD způsobovat vedlejší účinky, některé z nich jsou způsobeny vysokou konzumací CBD nebo již zmíněné kombinace s ostatními léky.

Pojďme se podrobněji zabývat každou z těchto potenciálních příčin a co můžete udělat, abyste minimalizovali výskyt vedlejších účinků.

1. Vdechování kouře nebo par

Různé formy CBD mohou přinést jedinečné vedlejší účinky. Například kouření sušiny CBD může vést ke krátkodobým vedlejším účinkům způsobeným spíše vdechováním sloučenin plícemi než samotným CBD. Při vdechování kouře způsobuje poškození plic spolu se zvýšením oxidu uhličitého a oxidu uhelnatého v krvi. To může vést k vedlejším účinkům, jako je kašel, bolest v krku, únava a nevolnost.

Jak minimalizovat riziko

Nejjednodušší způsob, jak minimalizovat pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků při vdechování kouře, je využít jiný způsob užití CBD (CBD olejCBD kapsleCBD gummies).

2. Vysoké dávky CBD

Čím více CBD užijete, tím silnější jsou účinky.

To platí pro pozitivní i negativní účinky CBD. Několik výše uvedených výzkumných prací používalo velké dávky CBD (až do 20 mg / kg), což je významně vyšší než standardní dávka CBD. Navzdory tomu, že v tyto dávky zůstávají bezpečné, čím větší je dávka CBD, tím větší je pravděpodobnost nežádoucích účinků.

Jak minimalizovat riziko

Pokud jste nikdy předtím CBD neužívali, je důležité najít tu nejlepší dávku pro své tělo individuálně. Efektivní dávka CBD se u každého liší, takže díky metodě pokus omyl, zjistíte, co na vás funguje.

Většina lidí to dělá tak, že začíná nízkou dávkou a postupně dávku zvyšuje. Jakmile dosáhnete požadované úrovně účinků, našli jste svou dávku.

Někteří lidé budou pokračovat v postupném zvyšování dávky, dokud se u nich neobjeví mírné nežádoucí účinky, poté zmenší dávku zpět na poslední dávku, která nevyvolává žádné vedlejší účinky, a zůstanou u vyhovující dávky. Více informací a rady ohledně dávkování najdete v článku dávkovaní cbd aneb jaké je to správné množství. 

3. Interakce mezi CBD a dalšími léky

Kdykoli užíváte léky nebo doplňky, musíte zvážit, jak účinné látky interagují uvnitř těla. I když je vezmete samostatně, nakonec se promíchají v zažívacím traktu nebo v krvi.

CBD zřídka interaguje s jinými léky, ale existuje několik výjimek. CBD může způsobit zesílení nebo zeslabení účinků léku, což by mohlo vést k vedlejším účinkům léčby. Před zařazením CBD se proto raději poraďte se svým ošetřujícím lékařem. 

Jak minimalizovat riziko

CBD může interagovat s léky mnoha různými způsoby. Dokonce i léky, které se zdají být naprosto nesouvisející s účinky CBD, mohou vést k negativní interakci kvůli tomu, jak játra nebo ledviny zpracovávají různé léky. Pokud CBD i léky soutěží o stejnou cestu metabolismu nebo eliminace, může to vést k nahromadění obou v systému, což nakonec povede k vedlejším účinkům. 

4. Zdravotní problémy

Je známo, že CBD nabízí výhody konkrétním zdravotním problémům. Existuje spousta výzkumů o tom, jak tato sloučenina poskytuje výhody proti chorobám, jako je epilepsie, roztroušená skleróza, rakovina, artritida a další. Nicméně u některých lidí může dojít ke zhoršení příznaků jejich zdravotní poruchy po použití CBD.

Některé příklady mohou zahrnovat Parkinsonovu chorobu, anorexii a hypotenzi (nízký krevní tlak).

Hypotenze (nízký krevní tlak) je jednou z nejdůležitějších otázek zdraví, kterých by si lidé měli být vědomi před použitím tohoto doplňku. Kanabidiol může způsobit snížení krevního tlaku. Pro mnoho lidí je to jedna z hlavních výhod, pokud je však krevní tlak již příliš nízký, může tento účinek snížit krevní tlak pod bezpečnou úroveň. Pokud k tomu dojde, srdce nemusí být schopné pumpovat dostatek krve do mozku, což vede k závratě, zmatenosti a mdlobám.

Jak minimalizovat riziko

Pokud máte některý z výše uvedených zdravotních problémů, dobře zvažte užití CBD. 

5. Alergické reakce

Některé vedlejší účinky jsou čistě výsledkem alergií. Může to být alergie na samotné CBD, jiné kanabinoidy nebo přísady, jako jsou oleje, nebo syntetická aromata.

Alergie jsou řízeny imunitním systémem, který neustále sleduje tělo, aby identifikoval a zničil vše, co představuje hrozbu. Někdy imunitní systém zaměňuje neškodnou sloučeninu za hrozbu, což vede k tomu, čemu říkáme alergická reakce.

Když je objevena hrozba (i když omylem), imunitní systém okamžitě mobilizuje flotilu bílých krvinek a chemických poslů do oblasti, aby zničili útočníka. To může vést k vedlejším účinkům, jako jsou kožní vyrážky, otoky, svírání v krku nebo mnohem závažnější účinky, jako je uzavření dýchacích cest, tachykardie (nadměrná srdeční frekvence), zvýšený krevní tlak a ztráta vědomí.

Většina alergií na produkty CBD je vyvolána spíše chemickými přísadami ze syntetických aromat nebo konzervačních látek než samotným CBD. 

Jak minimalizovat riziko

Alergiím můžeme těžko zabránit a ještě hůře je předvídat. Z tohoto důvodu je rozumné otestovat malé množství doplňku nebo aktuálního obsahu před použitím celého množství, abyste zjistili, zda na něj existuje nějaká reakce.

U přípravků naneste malé množství na pokožku a počkejte přibližně 30 - 45 minut, abyste zjistili, zda se neobjeví vyrážka nebo podráždění. Pokud ne, je pravděpodobné, že přípravek můžete použít.

U potravin je postup podobný. Začněte tím, že vezmete malé množství. Držte to na chvíli v ústech, pokud můžete. Počkejte 30 - 45 minut, aby měl imunitní systém čas reagovat. Pokud se u vás neobjeví žádné vedlejší účinky (nejčastěji otoky nebo svědění), můžete bezpečně užít větší dávku.

Co mohu dělat, pokud pociťuji nežádoucí účinky CBD?

Co se stane, když začnete pociťovat vedlejší účinky CBD? Kdy byste měli mít obavy?

Převážná většina vedlejších účinků CBD má mírnou povahu. To znamená, že i když se můžete cítit nepříjemně, vedlejší účinky brzy samy odezní. V závislosti na tom, jaké vedlejší účinky se u vás vyskytly, můžete provést několik kroků, díky kterým vedlejší účinky odejdou mnohem rychleji.

1. Sucho v ústech

Nejlepší způsob, jak tento vedlejší účinek eliminovat, je vypít něco ovocného, ​​jako je pomerančový nebo ananasový džus, napít se vody nebo žvýkat žvýkačku. Pokud jste před použitím CBD dobře hydratováni, šance na výskyt tohoto vedlejšího účinku se sníží.

2. Točení hlavy

Tento vedlejší účinek je docela běžný a obvykle neznamená nic vážného. Příčinou je obvykle nízký krevní tlak, proto je nejlepší, když si můžete na chvíli sednout nebo lehnout. To umožní krvi snadno proudit do mozku. Pomáhá také vypít něco s obsahem elektrolytů, aby stabilizoval váš krevní tlak.

Pokud zaznamenáte jakoukoli ztrátu vědomí nebo pocítíte nadměrné točení hlavy, okamžitě přestaňte CBD užívat a navštivte svého lékaře, aby prodiskutoval vaše příznaky.

3. Průjem

Tento vedlejší účinek je těžké zastavit. Můžete si vzít léky, které vám pomohou, ale než začnou léky účinkovat, vedlejší účinky pravděpodobně stejně vymizí. Pomáhá užívat CBD spolu s jídlem, aby se minimalizovala pravděpodobnost průjmu.

Pokud se nadále vyskytne průjem, je rozumné promluvit si se svým lékařem, než znovu použijete CBD. 

4. Únava

Cítit se unavený po použití CBD je často cílem použití doplňku, zejména u lidí, kteří mají potíže se spánkem. Ne každý však chce tento účinek od CBD. Nejjednodušší způsob, jak tomu zabránit, je užívat CBD spolu s kofeinem, aby se zabránilo sedativním účinkům sloučeniny. 

5. Zhoršená chuť k jídlu

CBD může snížit chuť k jídlu, a i když to obvykle není závažný problém, může to způsobit, že budete při dlouhodobém užívání CBD dlouhodobě podvyživení. To by mohlo vést k výživovým nedostatkům, slabosti, podrážděnosti a hubnutí. Může pomoci užívat CBD spolu s jídlem, aby se zabránilo tomuto účinku.

Mají jiné kanabinoidy vedlejší účinky?

CBD není jediným kanabinoidem v rostlině konopí. V rostlině se také nachází více než sto dalších kanabinoidů, z nichž mnohé se vyskytují ve vašem CBD oleji. To platí zejména pro konopné extrakty s plným spektrem účinku.

Mají tedy některé z těchto dalších kanabinoidů vedlejší účinky, kterých byste se měli obávat?

Celkově jsou vedlejší účinky těchto dalších kanabinoidů velmi podobné vedlejším účinkům CBD, s jemnými rozdíly. 

1. Vedlejší účinky THC

THC (tetrahydrokanabinol) je primární psychoaktivní kanabinoid v rostlinách konopí. Konopné produkty mají v sobě velmi nízké hladiny THC, aby zůstaly v zákonných mezích a zabránilo se tak jakýmkoli psychoaktivním vedlejším účinkům.

Produkty, které mají vysoký obsah THC (více než 2 %), mohou mít vedlejší účinky související s psychoaktivitou THC.

 

Zde jsou některé z nejčastějších vedlejších účinků THC:

 • vizuální poruchy,
 • zvýšená chuť k jídlu,
 • suchá ústa,
 • paranoia,
 • točení hlavy,
 • bolest hlavy,
 • únava,
 • změny emocí a nálady.

2. Vedlejší účinky THCV

THCV znamená tetrahydrokanabivarin. Úzce souvisí s THC, ale má podstatně méně psychoaktivity a nachází se v mnohem nižších koncentracích v rostlinách konopí. Je nepravděpodobné, že by tento kanabinoid způsoboval jakékoli skutečné vedlejší účinky v produktech CBD jednoduše kvůli jeho nízké koncentraci.

 

Zde jsou některé potenciální vedlejší účinky THCV:

 • vizuální poruchy,
 • paranoia,
 • nevolnost a zvracení,
 • změny nálady,
 • únava.

3. Vedlejší účinky CBC

CBC je zkratka pro cannabichromene - je to třetí nejvíce převládající kanabinoid vedle CBD a THC. Některé konopné kmeny mají vysoký obsah CBC, takže má větší potenciál pro ovlivnění vedlejších účinků konopných produktů než většina ostatních méně zastoupených kanabinoidů.

 

Potenciální vedlejší účinky CBC zahrnují:

 • závrať,
 • únavu,
 • sedatelní účinky,
 • nevolnost,
 • ztráta chuti k jídlu.

4. Vedlejší účinky CBG

CBG je zkratka pro kanabigerol - je to prekurzorová molekula pro CBD i THC. Proto rostliny, které byly sklizeny příliš brzy, budou mít vysokou hladinu CBG.

CBG má málo vedlejších účinků a uvádí se, že působí proti mnoha psychoaktivním účinkům THC.

 

Vedlejší účinky CBG mohou zahrnovat:

 • Sedativní účinky,
 • svalová slabost,
 • nevolnost a zvracení,
 • točení hlavy. 

5. Vedlejší účinky CBN

CBN je na opačném konci stupnice než CBG. Místo toho, aby byl předchůdcem, je to metabolit THC. Jak se THC rozpadá, hladiny CBN stoupají.

CBN znamená kanabinol. Nebyl nalezen ve vysokých koncentracích v rostlinách konopí kvůli nedostatku THC, ale bude stále přítomen v určité kapacitě, zejména v rostlinách, které byly sklizeny pozdě nebo v širokospektrálních CBD olejích blížících se jejich datu spotřeby.

CBN je sedativnější než většina ostatních kanabinoidů, takže nejčastějším vedlejším účinkem je únava.

 

Mezi další vedlejší účinky CBN patří:

 • sedatelní účinky,
 • nevolnost a zvracení,
 • zvýšená chuť k jídlu,
 • špatná paměť a koncentrace. 

Kdo by se měl vyhnout užívání CBD?

Nyní, když jsme se zabývali všemi vedlejšími účinky CBD a zdůraznili některé z faktorů, díky nimž mohou být tyto nežádoucí účinky častější nebo závažnější. Pojďme si promluvit o několika příkladech, kdy je lepší se CBD úplně vyhnout.

1. Lidé s poruchami jater

CBD se metabolizuje v játrech, spolu s téměř všemi dalšími léky nebo doplňky, které konzumujeme. Pokud již existuje problém s játry, bude obtížné účinně metabolizovat CBD, což způsobí, že hladiny CBD (a dalších léků) zůstanou po delší dobu zvýšené.

Pokud trpíte jakýmkoli onemocněním jater (hepatitida, tučné onemocnění jater, cirhóza atd.) je rozumné si před použitím CBD promluvit se svým lékařem.

2. Těhotné nebo kojící matky

Podobně jako v předchozím bodě by se CBD měly vyhnout u těhotný nebo kojící matky. 

3. Lidé užívající určité léky (zeptejte se svého lékaře)

Některé léky mohou interagovat s CBD, jak je zdůrazněno v několika výše uvedených bezpečnostních studiích. Zde jsou některé z klíčových způsobů, jak může CBD interagovat s léky:

 • CBD může zvýšit účinky léčby - to může vést k vedlejším účinkům CBD nebo k příliš silné léčbě
 • CBD může zabránit rozpadu a vylučování léků z těla - to může způsobit, že se sloučeniny v průběhu času hromadí na nebezpečné úrovni v krvi
 • CBD může působit proti účinkům léku - to může způsobit, že bude lék neúčinný při léčbě.

Pokud užíváte léky na předpis, vždy se před použitím CBD poraďte se svým lékařem.

4. Lidé trpící nízkým krevním tlakem

Jak bylo uvedeno výše, CBD může způsobit snížení krevního tlaku. Pokud již máte nízký krevní tlak, užívání CBD by mohlo problém zhoršit.

Doporučuje se, aby lidé s nízkým krevním tlakem (hypotenzí) neužívali CBD nebo užívali CBD pod dohledem lékaře.

5. Lidé se známou alergií na konopné produkty

Pokud jste v minulosti měli alergické reakce na konopné produkty, buďte při zkoušení CBD velmi opatrní. Někdy se tyto alergie vyskytují pouze z kouření rostlin nebo z přísad, jako jsou syntetické příchutě nebo konzervační látky, v jiných případech se však jedná o alergie na kanabinoidy nebo jiné fytochemikálie v rostlině konopí.

V případě závažných alergií, jako je anafylaxe, se přípravkům CBD úplně vyhýbejte.

Závěr: Je CBD bezpečné?

CBD se mnohokrát prokázalo jako bezpečná a účinná sloučenina v klinických studiích na zvířatech i na lidech. Nežádoucí účinky, které tato sloučenina pravděpodobně způsobí, jsou velmi mírné, patří mezi ně sucho v ústech, mírný pokles krevního tlaku, průjem, ztráta chuti k jídlu a únava nebo ospalost.

Většina lidí se těmto vedlejším účinkům může vyhnout dodržováním některých výše uvedených rad, jako je pití velkého množství vody, užívání CBD s jídlem, kombinování dalších doplňků, jako je kofein, nebo omezení dávky CBD.

Ve vzácných případech jsou však tyto nežádoucí účinky závažnější. Nejzávažnější vedlejší účinky pocházejí z alergických reakcí, vdechování kouře nebo interakcí s jinými léky a zdravotními problémy.

Z tohoto důvodu je moudré, abyste před použitím CBD promluvili se svým lékařem. Je také dobré začít s nízkou dávkou CBD (~ 2 mg) a dávku postupně zvyšovat v průběhu času, jakmile budete vědět, jak tato sloučenina interaguje s vaším tělem individuálně.

 

Použitá literatura:

[1] Machado Bergamaschi, M., Helena Costa Queiroz, R., Waldo Zuardi, A., & Crippa, A. S. (2011). Bezpečnost a vedlejší účinky kanabidiolu, složky Cannabis sativa. Současná bezpečnost léčiv, 6 (4), 237-249.

[2] Maas, A. I., Murray, G., Henney III, H., Kassem, N., Legrand, V., Mangelus, M.,… & Knoller, N. (2006). Účinnost a bezpečnost dexanabinolu při těžkém traumatickém poškození mozku: výsledky randomizované, placebem kontrolované klinické studie fáze III. The Lancet Neurology, 5 (1), 38-45.

[3] Iffland, K., & Grotenhermen, F. (2017). Aktualizace o bezpečnosti a vedlejších účincích kanabidiolu: přehled klinických údajů a příslušných studií na zvířatech. Výzkum konopí a kanabinoidů, 2 (1), 139-154.

[4] Johnson, J. R., Lossignol, D., Burnell-Nugent, M., & Fallon, M. T. (2013). Otevřená rozšířená studie zkoumající dlouhodobou bezpečnost a snášenlivost orálního spreje THC / CBD a orálního spreje THC u pacientů s terminální bolestí související s rakovinou, refrakterní vůči silným opioidním analgetikům. Journal of pain and symptom management, 46 (2), 207-218.

[5] Devinsky, O., Patel, A. D., Thiele, E. A., Wong, M. H., Appleton, R., Harden, C. L.,… & GWPCARE1 Part A Study Group. (2018). Randomizovaná bezpečnostní studie kanabidiolu s Dravetovým syndromem v rozmezí dávek. Neurology, 90 (14), e1204-e1211.

[6] Johnson, J. R., Burnell-Nugent, M., Lossignol, D., Ganae-Motan, E. D., Potts, R., & Fallon, M. T. (2010). Multicentrická, dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie účinnosti, bezpečnosti a snášenlivosti THC: extrakt CBD a extrakt THC u pacientů s nepoddajnou bolestí spojenou s rakovinou. Journal of pain and symptom management, 39 (2), 167-179.

[7] Blake, D. R., Robson, P., Ho, M., Jubb, R. W. a McCabe, C. S. (2006). Předběžné posouzení účinnosti, snášenlivosti a bezpečnosti léku na bázi konopí (Sativex) při léčbě bolesti způsobené revmatoidní artritidou. Rheumatology, 45 (1), 50-52.